Обласний спортивний ліцей в м. Костопіль Рівненської обласної ради

Записи в категории Хімія

8 клас

За підручним «Хімія 8 клас» О. Г. Ярошенко.

Опрацювати параграф 38 «Хімічні властивості основ», завдання 137, 139 (ст. 203) письмово.

Опрацювати параграф 39 «Амфотерні оксиди і гідроксиди та їхні хімічні властивості», завдання 142 — 146 (ст. 208) письмово.

Опрацювати параграф 37 «Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакції», завдання 132, 133 (ст. 198) письмово.

Опрацювати параграф 40 «Хімічні властивості кислот», завдання 150 — 152 (ст. 214) письмово.

Виконати лабораторний дослід 3 «Взаємодія хлоридної кислоти з металами» (написати тему, мету, реактиви, обладнання, спостереження, рівняння реакції та висновок)

Лабораторний дослід 3

9 клас

За підручним «Хімія 9 клас» О. Г. Ярошенко.

Опрацювати параграф 36 «Поняття про вищі карбонові кислоти та жири», завдання 141 – 143 (ст. 177) письмово.

Опрацювати параграф 37 «Вуглеводи: глюкоза, сахароза», завдання 145, 147 (ст. 182) письмово.

Виконати лабораторний дослід 12 «Взаємодія глюкози з купрум(ІІ) гідроксидом» (написати тему, мету, реактиви, обладнання, спостереження, рівняння реакції та висновок)

Лабораторний дослід 12

Опрацювати параграф 38 «Крохмаль, целюлоза — природні полімери», завдання 148 (ст. 187) письмово.

Виконати лабораторні досліди 13-14 «Відношення крохмалю до води (розчинність, утворення клейстеру). Взаємодія крохмалю з йодом.» (написати тему, мету, реактиви, обладнання, спостереження  та висновок)

Лабораторний дослід 13

Лабораторний дослід 14

Підготувати один з проектів: «Друге життя паперу» , «Виготовлення мила з мильної основи.»

10 клас

За підручним «Хімія 10 клас. Стандарт.» Л. П. Величко.

Опрацювати параграф 22 «Амінокислоти», завдання 8 (ст. 96) письмово.

Опрацювати параграф 23 «Білки», завдання 4 (ст. 101) письмово.

Виконати лабораторні досліди 3-4 «Біуретова реакція.  Ксантопротеїнова реакція.» (написати тему, мету, реактиви, обладнання, спостереження, рівняння реакції та висновок).

Лабораторний дослід 3

Лабораторний дослід 4

Підготувати один з проектів: «Натуральні волокна тваринного походження: їхні властивості, дія на організм людини, застосування.» «Анілін – основа для виробництва барвників.» «Синтез білків.» «Збалансоване харчування – запорука здорового життя.» «Виведення плям органічного походження»

11 клас

За підручним «Хімія 11 клас. Стандарт» Ольга Ярошенко.

Опрацювати параграф 27 «Солі, їх поширення в природі. Середні та кислі солі.», завдання(Застосовуємо) 1 – 3 (ст. 148) письмово.

Виконати лабораторний дослід 7 «Виявлення у розчинах ортофосфат-іонів.» (написати тему, мету, реактиви, обладнання, спостереження, рівняння реакції та висновок)

Відео лабораторний дослід 7

Опрацювати параграф 28 «Жорсткість води та способи її усунення.», завдання(Застосовуємо) 2 (ст. 153) письмово.

Опрацювати параграф 29 «Обчислення кількості речовини, маси або об’єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один із реагентів взято в надлишку», завдання(Застосовуємо) 1 (ст. 158) письмово.

Опрацювати параграф 30 «Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні ґрунти.», завдання(Застосовуємо) 1 – 2 (ст. 163) письмово.

Опрацювати параграф 31 «Сучасні силікатні матеріали», завдання(Застосовуємо) 1 (ст. 170) письмово.

Виконати лабораторний дослід 8 «Виявлення у розчинах силікат-іонів» (написати тему, мету, реактиви, обладнання, спостереження, рівняння реакції та висновок)

Відео лабораторний дослід 8

Підготувати один з проектів: «Усунення тимчасової і постійної жорсткості води.» «Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля.» «Запобігання негативному впливові нітратів на організм людини.» «Дослідження рН ґрунтів своєї місцевості.» «Складання карти родючості.»

Інша мова


Свежие комментарии

    Рубрики