Обласний спортивний ліцей в м. Костопіль Рівненської обласної ради

Записи в категории Геометрія

Завдання до кінця травня

11 клас

9 клас

Авторський колектив А.П. Єршова, В.В. Голобородько, О.Ф. Крижановський, С.В. Єршов.

Опрацювати тему «Переміщення».

При цьому звернути увагу на такі питання:

1. Що називається переміщенням? ( Рис.43), ст.92.

2. Основна властивість переміщення.(теорема) та наслідок 1, наслідок 2, ст.93.

3. Рівні фігури, ст. 95.

4. Симетрія відносно точки. Означення точок, що є симетричними відносно точки О. Рис.47, рис.48, рис.49, ст. 98.

5. Симетрія відносно прямої. Означення точок, що є симетричними відносно прямої. Рис.52, 53., ст.100.

6. Поворот фігури навколо точки. Означення. Рис. 58, 59.

7. Промені співнапрямлені і протилежно напрямлені( повторити), ст.107, 108.

8. Паралельне перенесення. Означення. Рис. 63, 64, ст. 108.

9. Прочитайте п. 11.3. Симетрія в природі, науці, мистецтві, ст.110.

Зверніть увагу на задачі, що розв’язані у вище вказаних параграфах та на рисунки до тем.

Бажано виконати після вказаних тем Усні вправи та вправи Рівня А.

Слідкуйте за посиланнями, рекомендаціями  на Вайбері.Використайте можливості YouTube. Наберіть посилання «Відеоуроки з геометрії, 9 клас».

11 клас

О.С. Істер «Алгебра і початки аналізу та геометрія»(рівень стандарту).

Розділ 3. «Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл».

Практичне завдання: виготовити талички з формулами для обчислення об’ємів та площ геометричних тіл. Вивчити формули.

Для письмового опрацювання: завдання для перевірки знань до пар. 1-4 ст. 214, до пар. 5-7 ст. 242, до пар. 8-11 ст. 288 (підготовка до контрольної роботи).

10 клас

О.С. Істер «Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія»(рівень стандарту).

Тема: «Координати і вектори у просторі». Опрацювати пар. 14-15; розв’язати 14.21, 14.26, 15.1, 15.4, 15.10, 15.16. Індивідуальна робота по Viber.

9 клас

https://m.facebook.com/home.php

8 клас

М.І. Бурда, Н.А. Тарасенкова

Тема: «Многокутники. Площі многокутників». Пар. 21-24 опрацювати: вивчити формули площ, звертати увагу на текст, виділений жирним шрифтом — це найважливіши означення, властивості, поради; розв’язувати задачі по рівнях складності. Зверніть увагу на піктограми, вони допоможуть краще зорієнтуватися в навчальному матеріалі. Самоконтроль ст. 199-201. Консультації по Viber.

Інша мова


Свежие комментарии

    Рубрики