Обласний спортивний ліцей в м. Костопіль Рівненської обласної ради

Записи в категории Алгебра

Завдання до кінця травня

11 клас

9 клас

Автори Н.С. Прокопенко, Ю.О. Захарійченко, Н.Л. Кінащук

1. Повторити розв’язування задач з теми «Елементи прикладної математики».

(Класні керівники через групи будуть надсилати завдання).

Тема .  Числові послідовності.

1. Поняття числової послідовності. Способи задання послідовностей (ст.213, 215), Послідовності зростаючі та спадні( ст.214).

2. Обов’язково розглянте розв’язані вправи на ст.216, 217( Приклад1,

 Приклад 2).

3.Означення арифметичної прогресії( ст.223); означення різниці арифметичної прогресії (ст.224); зростаюча та спадна арифметична прогресії (ст.224); властивість арифметичної прогресії (ст.226), формула п-го члена арифметичної прогресії (ст.225, перед вправами РОЗМИНКА.

Зверніть увагу на всі приклади, що є вже розв’язані з даної теми; перерозв’яжіть їх.

4. Сума  п перших  членів арифметичної прогресії, формула для обчислення суми  п перших  членів арифметичної прогресії(ст. 238-239). 5. Виконайте самостійні роботи (ст.234,245).

11 клас

О.С. Істер «Алгебра і початки аналізу та геометрія»(рівень стандарту).

пар. 13 «Множина та її елементи». Відповіді на питання до параграфу ст. 121. Для розв’язку: вправи, які передбачені для виконання домашніх завдань.

пар. 14 «Елементи комбінаторики. Розміщення, перестановки, комбінації». Опрацювати 9 розв’язаних задач у цьому параграфі, питання до параграфу ст. 132. Для розв’язку: обовя’зково розв’язати завдання 1 і 2 рівнів.

пар. 15-16 — опрацювати теоретичний матеріал. Для повторення: пар. 11-12 (для письмового завдання с.р. №2 ст. 116).

10 клас

О.С. Істер «Математика. Алгебра і початки аналізу та геометрія»(рівень стандарту).

Тема: «Тригонометричні функції».

Повторити пар. 7-15. Опрацювати «Найпростіші тригонометричні рівняння; розібрати розв’язані рівняння пар. 16; дати відповіді на запитання з теорії ст. 154; виконати впр. 16.4, 16.8, 16.14, 16.28, 16.31.

8 клас

Н.С. Прокопенко, Ю.О. Захарійченко, Н.Л. Кінащук

Тема: «Квадратні корені і дійсні числа». Теорія: ст. 196-197 (підсумовуємо вивчене); практика: вправи рубрики «Тренуймось» пар. 16-17.; самоконтроль: ст. 198. Індивідуальна диференційована робота по Viber.

Інша мова


Свежие комментарии

    Рубрики